Όταν οι γυναίκες κάνουν τρέλες και «κουφά» πράγματα είναι ακόμη καλύτερες.